Arvikabo fick rätt mot bilfirma

Enligt Allmänna reklamationsnämnden ska Hisingens Franska Center i Göteborg låta en Arvikabo få prisavdrag med 10 000 kronor.

Detta för att den bil Arvikabon köpte var av en annan årsmodell än vad som uppgavs i marknadsföringen. Bilen som angavs vara av årsmodell 2005 var tillverkad i mars 2004.