Kirurgkliniken i Arvika missade hjärtinfarkt

Kirurgkliniken i Arvika missade att en patient fått en hjärtinfarkt. Felet upptäcktes först sedan mannen avlidit till följd av infarkten. Istället misstänktes mannen lida av tarmvred.

En Lex Maria anmälan gjordes och Socialstyrelsen gjorde ett tillsynsbesök vid kliniken. Där fann man att personalen har vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Verksamheten behöver emellertid fortfarande förbättra kompetensutvecklingen. Dessutom bör kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare bli bättre, anser Socialstyrelsen.