Stort intresse för seniorboende i Årjäng

84 procent av personer bosatta i Årjäng som är över 65 år är intresserade av ett speciellt seniorboende.

Det var kommunen som tillsatte en speciell utredningsgrupp för att se hur många som var intresserade. Av 932 svar på de utskickade frågeformuläret var 780 personer intresserade av ett seniorboende, och 43 av dem vill ha lägenhet inom ett år. Enligt Weine Johansson, utredningsgruppens ordförande, kommer det nu att byggas seniorboende i Årjäng och Töcksfors.