Mamma riskerar böter efter vårdnadstvist

En mamma riskerar böter efter att ha trotsat domar i både hovrätt och tingsrätt om en vårdnadstvist
Domarna gäller vårdnadsförhållanden för den 5-årige sonen. Sonen bor hos pappan och skulle efter sommarvistelsen hos mamman hämtas av pappan. Mamman vägrade överlämna sonen eftersom hon anser att förhållandena för sonen har ändrats sedan hovrättens dom. Något länsrätten inte håller med om. Om mamman inte följer länsrättens dom, ska hon betala 10.000 kronor i böter. Eftersom hon förlorat målet ska hon också betala pappans rättegångskostnader på drygt 17.000 kronor.