Fel betala politikers advokatkostnader

Filipstads kommun gjorde fel som betalade advokatkostnaderna på 190.000 kronor för de åtta miljöpolitiker som dömdes för tjänstefel, enligt kommunens revisorer.

- Man behandlar inte skattemedel på det här sättet, säger revisorernas ordförande Hans Tallberg till SR Värmland, och hänvisar till samtal med juristerna på organisationen Sveriges kommuner och landsting. De böter miljöpolitikerna dömdes till för att ha underlåtit att avkräva ett antal företag miljösanktionsavgifter betalade politikerna själva - det borde ha gällt också advokatkostnaderna, enligt revisorerna.