Pendlare har nya jobben efter försvarsflytten

En majoritet av de anställda på Räddningsverkets internationella avdelning i Kristinehamn bor inte i kommunen.

Den internationella avdelningen flyttades till Kristinehamn i mars i år som ersättning för det nedlagda regementet, och har ungefär 80 anställda. Endast 13 av de dessa är folkbokförda i Kristinehamn. Enligt avdelningschef Kjell Larsson bodde många anställda på annan ort även före flytten. Och även om kommunen inte fått så många rena arbetstillfällen som kanske förväntats, så tror han att kommunen gynnas på lång sikt.