Åtal för människosmuggling

En 38-årig Arvikabo åtalades i går för medhjälp respektive förberedelse till grov människosmuggling.

Mannen tros från Bulgarien ha skaffat minst 1.000 falska hologram att fästas på förfalskade visum eller uppehållstillstånd för människor från tredje världen. 38-åringen misstänks ha ingått i ett större nätverk av människosmugglare, och åtskilliga av hologrammen ska från Arvika ha spritts till olika delar av landet.