Beslut om Gjuteriet före valet

Det kommer att bli ett beslut om försäljningen av Gjuteriet i Karlstad före valet.
Kommunfullmäktige är kallat till ett extra möte måndag den 2 september. Vid förra fullmäktigemötet yrkade oppositionen på återremiss eftersom man vill att frågan ska avgöras efter valet. Majoriteten vill sälja lokalerna till ett privat företag som bland annat vill satsa på en krog, go-kart, och mini-golf.