Karlstad kommun vill inte betala kvinnas hyra

Karlstads kommun har överklagat ett biståndsärende till kammarrätten. Ärendet handlar om en kvinna i Karlstad som ansökte om att få 2.550 kronor i bistånd till hyra av socialnämnden.

Nämnden tyckte att 1.500 kronor till hyra, el och hemförsäkring var nog för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Kvinnan överklagade till länsrätten som gav henne rätt och tilldömde kvinnan pengarna. Kommunen har nu överklagat till kammarrätten.