Mystisk man kring skola i Karlstad

Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad har i dagarna skickat brev till föräldrar med barn i Gruvlyckans och Wåxnäs skolområde. Anledningen till brevet är en man som under de senaste veckorna har sovit och förvarat sina personliga ägodelar vid fotbollsplanerna vid Västerstrandsskolan.

Förvaltningen bedömer att mannen troligen inte utgör något hot men man har vidtagit en rad åtgärder för att barn och personal ska känna sig trygga i skolmiljön.

Bland annat har skolan ökat uppmärksamheten vid raster, anlitat väktare på skolgården nattetid och gjort en anmälan till socialtjänsten.