Patienter får inte skicka e-post

Trots IT-åldern törs inte landstinget ta steget ut och låta patienter kommunicera med vårdcentraler eller specialistmottagningar via e-post.
Det är folkpartisten Carin Melin som i en motion föreslår denna möjlighet men hälso- och sjukvårdsnämnden anser att det ännu finns för stora brister i den elektroniska världen - att det lätt kan bli virusangrepp och att obehöriga kan komma åt känslig information.