Folkomröstning om barnomsorgen i Karlstad

Det kommer att bli en folkomröstning i Karlstad på valdagen den 15 september. Karlstads politiska ledning har i dag sagt ja till de mer än 3.000 Karlstadsbor som skrivit på ett upprop om folkomröstning rörande valfrihet inom barnomsorgen.
Det viktigaste kravet, enligt en av kvinnorna bakom uppropet är en pensionsgrundande föräldralön som ska ge den förälder som stannar hemma ersättning för tiden fram till att barnet börjar på sexårsverksamhet. Begäran om en folkomröstning har godkänts av kommunens förste stadsjurist. Folkomröstningens fråga kommer att lyda enligt föräldrarnas begäran: ”Anser Du att Karlstads kommun – efter godkännande av regeringen såsom försökskommun – skall införa ett alternativ för de föräldrar som själva vill sköta sin barnomsorg”. Svarsalternativen blir: Ja eller Nej. Folkomröstningen kommer att blir den första i Karlstad när kommunfullmäktige den 2 september beslutar om att genomföra den.