Prickas efter röntgenmiss

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd varnar en sjuksköterska på en västvärmländsk vårdcentral och ger en specialistläkare där en erinran.

Detta sedan de inte upptäckt att en två-årig flicka med gångsvårigheter hade fått höften ur led på båda sidor. Röntgensvaret feltolkades och det dröjde sju månader innan rätt diagnos kunde ges. Flickan tvingades då genomgå en omfattande operation.