Många invandrare lämnar Värmland

Invandrare flyttar ofta från Värmland och andra skogslän och bosätter sig i storstadslänen.
Det är Integrationsverket som sammanställt var flyktingar som kom till Sverige 1997 bodde tre år senare. I Värmland hade då 30 procent lämnat länet, bara tre norrlandslän redovisar större utflyttning för de nya svenskarna. Orsakerna till att invandrarna söker sig till storstadsregionerna tros vara att där redan finns många landsmän och dessutom att möjligheterna att få jobb är bättre.