Inget hindrar folkomröstning

Det finns inget som hindrar Karlstads kommun från att hålla folkomröstning om barnomsorgen på valdagen, det säger Valmyndigheten.
Det tillägg som säger att samråd med valmyndigheten ska ske senast tre månader före folkomröstningen har enligt Valmyndigheten ingen praktiskt betydelse. Det gäller bara om det ska framgå på röstkorten att det är en lokal folkomröstning.