Sidouppdrag vanligt för biskopar

Biskoparna i Sverige har många sidouppdrag. Flest sidouppdrag av biskoparna i Stockholm och Linköping stift med tolv uppdrag vardera.
Biskopen i Karlstads stift, Esbjörn Hagberg, har minst antal sidouppdrag med enbart två - och det är som biskoparnas kontaktperson med de ortodoxa kyrkorna, samt ledamot i Geijersamfundets styrelse, skriver Kyrkans Tidning.