Fler studerar på högskolan

Antalet högskolestudenter har ökat kraftigt. I år kommer 285.000 studenter att studera på heltid, vilket är en ökning med 20.000 från förra året. Det visar siffror från Högskoleverket.
På Högskolan i Karlstad har antalet helårsstudenter ökat med fem procent jämfört med förra året. I år väntas 8.485 studenter studera på heltid. Då är studenter som läser enskilda kurser inte inräknade. Störst ökning, 37 procent, har högskolan på Gotland. Trots ökningen är det bara hälften av landets högskolor som når upp till riksdagens utbildningsmål. Men även det är en förbättring. Förra året var det bara en tredjedel av skolorna som nådde upp till takbeloppet, det vill säga den maximala ersättningsnivån. Högskolan i Karlstad ligger 0,6 procent under målet.