Nytt projekt mot långtidssjukskrivningar

För att komma till rätta med de långtidssjukskrivnas situation och rehabilitering startas nu projektet PRO HÄLSA.
Det är Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna i Värmland som står bakom projektet. Bakgrunden är att antalet sjukskrivna i länet tredubblats på fem år och att Försäkringskassans personal inte haft tid att fullt ut satsa på rehabiliteringsplaner i samarbete med arbetsgivare. Därför har 3-4 miljoner kronor blivit över på Försäkringskassans konto för rehabilitering av långtidssjukskrivna.