Stora Enso skär ner i USA

Skogsindustrijätten Stora Enso planerar en rad åtgärder för att förbättra lönsamheten i den nordamerikanska verksamheten.
Fyra produktionsenheter i USA kommer att stängas. Därigenom försvinner 500 jobb. På grund av den försvagade marknaden kommer bolaget också göra en engångsavskrivning på drygt tio miljarder kronor, vilket väntas påverka resultatet positivt.