Centralsjukhuset behöver nya sängar

Centralsjukhuset är i stort behov av nya sängar. De få sängar som i dag står outnyttjade är i behov av reparation och finns tillgängliga för de verksamheter som själva bekostar en sådan.
Eftersom många sängar är över 30 år gamla måste också pengar avsättas för att köpa nya. Enligt Landstingsservice finns det behov av att köpa 10 vårdsängar per år med början år 2003. En komplett sjukhussäng kostar i dag 16.700 kronor.