Fängelse för förvaring av smuggelsprit

En Arvikabo har dömts av Arvika tingsrätt till fängelse i 10 månader för grov olovlig befattning med smuggelgods. En medhjälpare från Litauen fick villkorlig dom och dagsböter för olovlig befattning med smuggelgods.
Arvikabon har erkänt att han av oaktsamhet förvarat spritdrycker i sin lagerlokal och att han lastat och transporterat dessa drycker, men han nekar till att brottet är grovt. Han hyrde ut sin lagerlokal till två personer för 20.000 kronor, utan att ta reda på vilka varor som skulle förvaras där. Några dagar efter att lasten på 30 pallar kommit, fick han en påringning om att han skulle lasta om pallarna. Vid omlastningen välte en löksäck och han upptäckte vita dunkar, som senare visade sig innehålla 96-procentig sprit. Tingsrätten menar att trots att Arvikabon fått vetskap om vad lasten innehöll fortsatte han att hantera spritpartiet och det visar att han redan från början varit medveten om lastens innehåll. Eftersom det handlar om närmare 21.000 liter sprit anser tingsrätten att brottet är grovt. Mannen från Litauen arbetar åt arvikabon och eftersom han var behjälplig med bland annat att dölja några av spritdunkarna, så har han gjort sig skyldig till olovlig befattning med smuggelgods. Men det brottet bedömde tingsrätten inte som grovt. Tingsrätten gick inte på åklagarens linje när det gäller utvisning av mannen, utan anser att han får stanna kvar i Sverige