Överenskommelse om sjöfarten dröjer

Undertecknandet av en överenskommelsen om sjöfarten på Vänern dröjer minst en vecka.
När regeringens förhandlingsman Jörgen Andersson presenterade sitt förslag var tanken att överenskommelsen skulle undertecknas den 2 september, men eftersom de berörda parterna vill ha längre tid på sig att analysera förslaget dröjer det lite längre. Vänerrådet kommer att kalla till ett möte inom kort där förslaget kan undertecknas.