Ja till jumbojet på gamla flygplatsen

Trots oenighet i Byggnadsnämnden gavs i går tillstånd till att ställa upp en jumbojet som ska inredas till restaurang på gamla flygplatsen i Karlstad.
Byggnadsnämnden beslutade också att det ska byggas hus och en golfbana på gamla flygplatsen i Karlstad. Men nämnden var inte enig i besluten. Socialdemokraterna röstade för husbygget, men vill inte att en golfbana ska göra att marken är otillgänglig för andra än spelare. Även beslutet att ge tillstånd för uppställande av en jumbojet som ska inredas till en restaurang var socialdemokraterna emot. De anser att den detaljplan som nu ska utarbetas måste vara klar innan tillstånd kan ges.