Varg ska skrämmas med skott

Den varghanne som rivit tamdjur i området kring Ed i Dalsland ska skrämmas med skottlossning. Försök startade i måndags efter beslut från Länsstyrelsen.
Tre personer från Grimsö forskningsstation kommer intensivpejla vargen i omgångar för att se hur försöket faller ut. De ska också undersöka hur pass orädd vargen är genom att gå emot den om de stöter på den. Just nu behandlar Länsstyrelsen en remiss om skyddsjakt på vargen och deras beslut kan komma att påverkas av hur försöket med skrämselskott går.