TCO ryter till om polisen

TCO i Värmland protesterar mot uppsägningarna av 26 civilanställda hos Värmlandspolisen.
Tjänstemannafacket tycker att det är uppenbart att neddragningen kommer att få en rad negativa konsekvenser. Bl a att det ordinarie polisarbetet blir lidande när polismän tvingas ta över administrativa uppgifter, samtidigt som det blir mycket svårare att rekrytera nya poliser till länet. Och kravet från TCO är att uppsägningarna av polisens civilanställda stoppas.