Universitetet får IT-pengar

Karlstads universitet har fått 1,5 miljoner kronor till ett IT-projekt, som går ut på att utveckla den fjärde generationens trådlösa IT-system.
Projektet genomförs i samarbete med Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola samt flera företag, däribland Ericsson. Det är Stiftelsen för Stategisk Forskning som står bakom stödet - bara var tionde projektansökan inom IT-området fick pengar av stiftelsen.