Miljonskulder för kommunal företagsrådgivare

En kommunal rådgivare för kvinnligt företagande har själv nära 1,9 miljoner kronor i bl a skatteskulder.

En advokat ska försöka rekonstruera kvinnans företag för att undvika konkurs, och Nya Wermlands-Tidningen uppger att 64 fordringsägare väntar på pengar - förutom att bl a Skatteverket och kronofogden är efter henne. Chefen för aktuellt näringslivscenter låter förstå att kvinnans lämplighet som rådgivare kan diskuteras.