Regeringe satsar på Nordiska Triangeln

Regeringen har beslutat att satsa på den så kallade Tillväxtkorridoren och Nordiska Triangeln där Oslo-Karlstad-Stockholm ingår.

Det framgår av planerna för investeringar i järnvägar och nationella vägar. Landets järnvägar ska rustas upp för drygt 107 miljarder kronor fram till 2015. För väginvesteringar är motsvarande budget 42 miljarder kronor. Det här ger gott hopp om att satsningarna mellan Oslo och Stockholm skyndas på, enligt Birgitta Nilsson, projektledare för Tillväxtkorridoren Oslo-Karlstad-Stockholm.