Inga fel på äldreboendet Gunnern

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad har inte gjort något fel när det gäller äldreboendet Gunnern. Det har Länsstyrelsen beslutat efter att ha granskat klagomål från en sommarvikarie på Gunnern.

Hon påtalade i slutet av augusti brister i omvårdnaden, brist på sociala aktiviteter för de äldre och undermålig introduktion vid anställningen. Länsstyrelsen, som bland annat varit i kontakt med både anhöriga och personal, konstaterar att berörda i huvudsak är nöjda med den omvårdnad som ges, och vidtar därför inte några ytterligare åtgärder.