Stopp för resecentrum

Länsstyrelsen stoppar det resecentrum som planerats kring centralstationen i Karlstad.

Detta sedan myndigheten förklarat stationsbyggnaden från 1869 som byggnadsminne och även beslutat om en fredad zon kring stationshuset. Sistnämnda skyddsföreskrifter kan överklagas. Kommunalrådet Håkan Holm säger att det måste nu göras ett omtag, oklart hur, för att ett nödvändigt resecentrum ska bli verklighet. Holm tror inte på en annan lokalisering för resecentrum.