Tandläkare prickas

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prickar en tandläkare i Karlstad för felbehandling av en 63-årig patient.

Mannen fick flera besvär sedan han fått bryggor insatta i över-och underkäke. Ansvarsnämnden kritiserar tandläkaren bl a för bristfälliga röntgenbilder inför behandlingen och ger honom en erinran.