För höga arvoden, tycker kronofogden

Kronofogden anser att arvodesräkningar i två konkurser efter två restaurangföretag i Kil är orimliga och kräver att den sänks med 15 procent - från 64 000 kronor till 55 000 kronor - respektive 30 procent.

I det ena fallet har konkursförvaltaren tagit för mycket betalt för en försäljning. I det andra fallet anser Kronofogden att konkursförvaltaren tagit ut ett arvode som ligger 50-80 procent över normen.