Hans Kaijser gör comeback

Folkpartiets Hans Kaijser gör comeback i landstingspolitiken. Från och med i höst är han en av de politiskt valda revisorerna.

Hans Kaijser lämnade landstinget för snart fem år sedan, då var han landstingsdirektör. Under 1990-talet början var han också folkpartiets heltidsanställda landstingsråd.