JO kritiserar Karlstads universitets postöppning

Karlstads universitet får kritik av justitieombudsmannen för sin postöppning.

Det var en anställd vid universitetet som anmälde till JO att brev som varit personligt adresserade öppnats centralt utan medgivande och placerats i öppna postfack i olåsta korridorer som allmänheten hade tillträde till.

Efter anmälan har dock universitetet skärpt sina rutiner.