Regionförbundet blir mäktigare

Nya Region Värmland tar över i fem stiftelser där landstinget tidigare haft ansvaret.
Det gäller Värmlands teater-och musikstiftelse, Värmlands turistråd, Värmlands museum, Erlandergården samt Dalslands kanal. När övertagandet formellt kommer att ske hänger på när Kammarkollegiet respektive länsstyrelsen godkänner överlåtelserna. Regionfullmäktige beslöt också att ta över landstingets medlemskap i ett halvdussin organisationer, bl a West Sweden och gränskommittén Värmland-Östfold.