Landsting och kommuner anställer allt fler utrikes födda

Allt fler utrikes födda anställs inom kommuner och landsting. Det visar en ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting.

I Värmland är drygt 1800 utrikes födda anställda av kommuner och drygt 500 av landstinget.

Det motsvarar 6,5 procent av alla anställda hos våra kommuner och hos Landstinget i Värmland. Riksgenomsnittet ligger på drygt 11 procent.