Den digitala strålningen lägre än den analoga

Bredbandsanslutningar för datorer med sändare från höga master, oroar de elöverkänsliga i länet. Många befarar att de nu tvingas flytta.

Men Richard Slunga, VD på Nordisk Mobiltelefon, och ansvarig för systemet, försöker lugna alla oroliga och beskriver strålningen på det här viset: