Gökhöjden i Vålberg ska rustas upp

En norrman som har hus på Gökhöjden i Vålberg visar nu intresse av att eventuellt köpa även de hus som Karlstads Kommun äger.

Mannens avsikt är att rusta upp husen och sälja dom både på den norska och svenska marknaden, alternativt att hyra ut dom.

Förhoppningen är att det dåliga ryktet och synen på Gökhöjden ska förbättras efter en upprustning och med nya ägare.

I ett annat brev till fastighetsnämnden meddelar Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen att de inte behöver de fyra hus de tidigare begärt att få ta över, eftersom förutsättningarna ändrats.