Älgarna angripna av flugor

Som vi berättat tidigare har det påträffats nakna älgar, alltså älgar utan hår i västra Värmland. Statens Veterinärmedicinska Anstalt ,SVA, har nu kommit fram till att älgstammen i Värmland tycks vara angripen av älgflugor.

De drabbade älgar, som dukar under sedan de tappat stora delar av sin päls har alla det gemensamt att de varit angripna av enorma mängder hjortlusflugor, även kallade älgflugor.