Broar i Värmland i dåligt skick

Det finns gott om dåliga broar i Värmland. Vägverket har undersökt 312 stycken och 37 av dem var i så bristfälligt skick att de kräver omfattande reparationer för att kunna hållas öppna för trafik.
Broarna tillhör vägföreningar och de bidrag föreningarna får för underhållet räcker inte. Regeringen överväger därför att låta broarna övergå till Vägverket, så att det kan ansvara för skötseln, det skriver Värmlands Folkblad. En inventering ska göras i hela landet och den ska vara klar 22 september. Två tredjedelar av Sveriges allmänna vägnät ägs och underhålls av enskilda vägföreningar. Det motsvarar 28 400 mil väg.