Birdie stör golfare

En storskarv har flyttat in på golfklubben på Hammarö utanför Karlstad. Nu stör fågeln både golfspelare och karpar. Skarven vill äta karparna som är inplanterade i dammarna runt vissa hål för att bekämpa vattenväxter. Golfklubben har nu skrivit till länsstyrelsen för att få avliva fågeln.