Gemensam arbetsmarknadsnämnd i öst

Filipstad, Kristinehamn och Storfors kan få en gemensam arbetsmarknadsnämnd.

Förslaget som undertecknats av de tre kommunalråden för respektive kommun och länsarbetsdirektören har nu gått ut på remiss till Region Värmland, LO och TCO. Syftet är att öka samarbetet när det gäller arbetsförmedlingsfrågorna över kommungränserna.