Hårdare krav i hemvärnet

Hemvärnet i Sverige går mot en ny tid med tuffare säkerhetsbestämmelser och hårdare rekryteringskrav. Noggranna genomgångar av alla tänkbara register ska garantera att de som rekryteras till hemvärnet är fläckfria.

Överstelöjtnant Anders Domhagen, chef över Örebro/Värmlandsgruppen, säger att tidigare säkerhetsproblem med förvaring av vapen och ammunition i hemmet är något som försvarsmakten tagit på allvar