Miljard kvar för energistöd

Fastighetsägarna i Karlstads kommun har hittills beviljats cirka 9,4 miljoner kronor i statligt stöd för energieffektivisering och övergång till förnybara bränslen i lokaler för offentlig verksamhet.

Karlstad ligger därmed på plats 100 bland Sveriges 290 kommuner, när man räknar bidragsnivå per invånare. Totalt finns drygt en miljard kronor av stödet kvar att söka. Energistödet infördes år 2005 och gäller offentliga lokaler inom exempelvis förvaltning, utbildning, idrott och hälso- och sjukvård.