Kommunal kräver utredning

Fackförbundet Kommunal förnyar nu kravet på en utredning som ska se över hur stor övertaligheten är samt hur många vakanser det finns på Centralsjukhuset och inom primärvården.
Kommunal kommer inte att medverka till nyanställning av personal så länge det inte finns garantier för godtagbara omplaceringsmöjligheter för den övertaliga personalen. Som situationen nu är skapar det förvirring bland både medlemmar och för verksamheterna, menar Kommunal i ett brev till Landstinget.