För mycket plast hindrar effektiv återvinning

För mycket plast i bilarna gör det svårt för skrotbranschen att nå målet med hur mycket av en bil som ska kunna återvinnas. Idag är målet 85 procent men det kommer att skärpas ytterligare, enligt direktiv från EU. Olle Johansson, som är försäljningsansvarig på Örebro bilskrot, hävdar att bilskrotarna redan idag misslyckas med att nå målet.