Uppåt för årets camping

2006 blev ett rekordår för landets campingturism. I Värmland ökade gästnätterna med drygt sex procent, vilket är något under genomsnittet för landet.

Mest ökade campingen i Kronobergs och Norrbottens län. Det fina sommarvädret gav också ett uppsving för den s k tältturismen, som ökade till över tio procent av gästnätterna totalt vid campingplatserna.