Utebliven snushamstring

Från och med nyåret höjs skatten på snus, men den förväntande hamstringen tros utebli, trots att skatten blir dubbelt så hög mot idag.
- Jag tror att folk tidigare har trott att det skulle bli ännu dyrare än vad det blir, säger Lars Johansson, tobakshandlare i Torsby.

Det har talats om att snuset blir dubbelt så dyr efter nyåret när skatten höjs, men efter nyåret när skatten höjs kostar en dosa cirka 8-9 kronor mer, alltså närmare 30 kronor totalt för en dosa lössnus. Portionsförpackad snus ökar med fyra kronor dosan eftersom den innehåller mindre tobak, och som brukligt är när skatten höjs kraftigt på en tobaksvara i det här fallet med det dubbla så startar hamstringsvågor, men den här gången tror Lars Johansson på torsbyjouren att den uteblir. Trots det har han laddat upp ett extra stort lager av snus.
- Ja, lite mer än vanligt har vi tagit in, men man får tänka på att snuset är en färskvara också, det ska förvaras i kylen så att det håller sig färskt, säger Lars Johansson.