Juridiskt ombud kräver dom för mord

Den man som står åtalad för att ha misshandlat och torterat en karlskogakvinna till döds borde dömas för mord. Det krävde den döda kvinnans juridiska ombud när rättegången inleddes i dag.
Åklagaren har yrkat på att mannen, bland annat, ska dömas för grov misshandel och vållande till annans död. Mannen själv förnekar de flesta av de brott som han står åtalad för. Rättegången kommer att hålla på ytterligare ett par dagar.