Kulturen vann skattemål

Skatteverket har förlorat ett för landets länsmuséer principiellt betydelsefullt skattemål.

Donationen på 550.000 kronor till Värmlands museums nya hörsal är inte skattepliktig för Berit och Carl Johan Wettergrens stiftelse bakom donationen. Det har länsrätten beslutat, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen. Tillsammans med också förmögenhets- och inkomstskatt som Skatteverket tidigare krävt av stiftelsen, slipper den nu att betala totalt runt en miljon kronor i skatt. Detta då stiftelsen, enligt länsrätten, ska betraktas som begränsat skattskyldig.